ALV 2023

Op vrijdagavond 3 maart 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Hieronder kunt u de stukken voor de ALV en het stemformulier downloaden. 

ALV 2023 - Verslag kascommissie 2022.pdf ALV 2023 - Jaarverslag project padel 2022.pdf ALV 2023 - Verslag commissie parkbeheer 2022.pdf ALV 2023 - Visie op bestuurlijk 2024.pdf ALV 2023 - Financieel verslag 2022 en de begroting 2023.pdf ALV 2023 - jaarrekening 2022 en begroting 2023.pdf ALV 2023 - Stemformulier ALV 2023.pdf ALV 2023 - Verslag tenniszaken senioren 2022.pdf ALV 2023 - Verslag.pdf