Lidmaatschap wijzigen

LIdmaatschap opzeggen
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wil je jouw lidmaatschap opzeggen? Dan moet je dit vóór 1 december van het lopende tennis- en padelseizoen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, melden aan de ledenadministratie. Na jouw opzegging blijf je speelgerechtigd tot 31 december van het huidige kalenderjaar. Zeg je na 1 december op? Dan ben je verplicht het volledige contributiebedrag van het daaropvolgende tennis- en padelseizoen te betalen. 


Lidmaatschap wijzigen
Wil je jouw lidmaatschap wijzigen? Doe dit dan vóór 1 december van het lopende tennis- en padelseizoen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, via de ledenadministratie. 


Ledenadministratie senioren
Jan van Erk
Parklaan 116
2771 JM Boskoop
[email protected]


Ledenadministratie jeugd

Erik Luksen
[email protected]